Linoryt mne vždy provokuje k rozhovoru,      

který začíná s vytištěním první barvy a posunuje 

mé představy v intencích zákonitostí této ve své 

jednoduchosti krásné techniky. Je to pro mne 

vždy znovu neodolatelné dobrodružství."